Seikkailua Sutelassa

20.05.2018

Seikkailukasvatus mielletään usein erilaisten extreme-kokemusten tarjoamiseksi osallistujille. Seikkailun ja seikkailukasvatuksen keskiössä ovat vahvat kokemukset, mutta se ei silti tarkoita, että seikkailuissa pyrittäisiin vain erilaisten yksittäisten suoritusten toteuttamiseen. Elämää muovaavia kokemuksia voi tarjota yhtälailla turvallisessa ryhmässä turvallisen aikuisen kanssa vietetty rauhallinen kahvihetki luonnossa.

Seikkailukasvatus tarjoaa jokaisessa toiminnan vaiheessa osallistujille positiivisia kokemuksia, mutta kasvatuksellisessa mielessä keskiöön nousee toiminnan reflektointi ja sillä saavutettu siirtovaikutus. Siirtovaikutuksessa tarkoitetaan seikkailukasvatuksen tuottamia kasvatuksellisia tuloksia osallistujan omassa arkielämässä. Nuotion sytyttäminen hieman märistä puista ei välttämättä ole taito, jota nykymaailmassa paljoa enää tarvitsee, mutta toiminnan siirtovaikutukset ovat: keskittymiskyvyn paraneminen, pettymysten tolerointi, vastuu itsestään ja muista sekä lopulta onnistumisen riemu. Reflektoinnissa ohjaaja pyrkii sitomaan retkillä opittuja taitoja ja kokemuksia osallistujien arkielämäntilanteisiin.

Tulevissa uutiskirjeissämme jaamme kuvia ja kerromme yksittäisistä seikkailustamme ja niissä saavutetuista tuloksista sekä siirtovaikutuksista.

Hyvää ja linnunlaulun täyttämää kevättä!

nuotio.jpg

20.05.2018Seikkailua Sutelassa
20.05.2018Kiitokset palautteesta