Sutela-Koti on toiminut lastensuojelun kumppanina vuodesta 2003.

Erityisosaamistamme on alle 18-vuotiaiden kasvatuksellinen huume- ja päihdekuntoutus. Lisäksi tunnistamme ja hoidamme nuorten päihteisiin liittyvää psyykkistä oireilua.

Nuoren tukena meillä työskentelee kokenut, moniammatillinen asiantuntijaryhmä: psykiatri, päihdelääkäri ja psykoterapeutti VET.

Tarvittaessa reagoimme nopeasti sosiaalitoimen tarpeisiin ja vastaanotamme nuoren välittömästi 24/7 arviointi- ja pysäytysjaksolle.

Kuntoutuspalvelumme ovat:

1. Pysäytys- ja arviointijakso

Sisältää vieroitusoireiden tarpeen mukaisen hoidon, päihdekäytön kartoituksen, lyhytkestoisen päihdehoidon ja yksilöterapian sekä erikoislääkäreiden konsultaatiot ja psykologin lausunnot tarvittaessa.

Työmme tärkeä tavoite on havahduttaa nuori ja läheiset nuoren kasvua ja kehitystä vahingoittavasta päihteiden käytöstä ja sen aiheuttamasta kokonaistilanteesta.

2. Kasvatuksellinen päihdekuntoutus

Tavoitteena on nuoren kasvua ja kehitystä vaarantavan päihteiden ja haitallisen elämäntavan pysäyttäminen sekä päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen valmentaminen.

Sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsetunnon vahvistaminen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ovat kuntoutuksen muita keskeisiä tavoitteita.

Kuntoutusjakson jälkeen meillä on mahdollisuus tuettuun asumiseen Mikkelissä.

Kerromme mielellämme palveluistamme ja käyttämistämme menetelmistä, ota yhteyttä»