Vanhempien tieto ja kokemus omasta nuoresta on meille arvokas apu kuntoutusta aloitettaessa. Yhteinen tavoitteemme on auttaa nuorta irti haitallisista elämäntavoista ja havahduttaa löytämään uusi polku tulevaisuuteen.

Sutela-Kodissa eletään hyvää arkea: syödään maukasta kotiruokaa, nukutaan, liikutaan, retkeillään, kuntoillaan, kirjoitetaan, maalataan, pidetään huolta ympäristöstä, työskennellään ryhmissä, käydään terapeuttisia keskusteluja ja suoritetaan opintoja kotikoulussa tai Mikkelissä. Illat ovat vapaata aikaa, jolloin TV, pleikkari, biljardi, pingis tai painonnosto kutsuvat useimpia.

Monipuolinen ohjelma ei kuitenkaan ole ajanvietettä, vaan nuorten päihdekuntoutuksen ammattilaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea psyykkistä hyvinvointia: vahvistaa itseluottamusta, tuottaa eheyttäviä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä valmentaa nuorta päihteettömään elämään, opiskeluun, työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Lääkäri, psykiatri ja psykoterapeutti ovat nuoren ja Sutela-Kodin kuntoutustiimin tukena koko ajan.