Nuorten kuntoutuskeskus Sutela-Koti tarjoaa nuorta ja hänen perhettään kunnioittavaa, yksilöllistä, turvallista ja lastensuojelulain mukaista päihdekuntoutusta ja hoitoa.

Sutela-Koti on luotettava, yli 20 vuotta toiminut päihdekuntoutuksen asiantuntija, joka on tehnyt töitä lastensuojelun kumppanina vuodesta 2003 asti.

Kuntoutus meillä on muutosta aikaansaavaa. Haemme uusia uomia nuoren elämään. Erityisosaamistamme ovat kasvatuksellinen päihdekuntoutus ja terapeuttinen yhteisökasvatus. Uutena työmenetelmänä meillä on yksilöllinen perhetyö, jonka tavoitteena on sijoitetun nuoren ja hänen perheensä välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja lisääminen käyttäen mm. toiminnallisia menetelmiä.

Ammattitaitoinen kuntoutustiimimme on sitoutunut työhönsä ja nuorten tulevaisuuteen. Nuoren tukena on turvallisten aikuisten joukko: henkilökuntamme, lastensuojelun asiantuntijat ja vanhemmat.

Yhdessä löydämme perille.

screenshot_2015-03-11_09.39.25.png